عروس تفلون

نمایشگاه ارمنستان

 

در راستای ایجاد بازارهای جدید بر آن شدیم تا در نمایشگاه ایروان شرکت کنیم ، در این نمایشگاه از جنبه های متفاوت ارزش آفرینی خوبی را برای مجموعه عروس به همراه آورد. 

قرار گرفتن در کنار تولید کنندگان کشورهای روسیه ، گرجستان و ... محک خوبی را برای صنایع تولیدی عروس رقم زد و این حضور در جهت ایجاد یک برند جهانی و حضور در این بازارها گام مؤثری محسوب می شود.

عروس تفلونتمام حقوق این سایت متعلق به صنایع تولیدی عروس می باشد.

طراحی و اجرا: گروه طراحی راوک کلیک